jump to navigation

Meja Editor

Assalamualaikum.Terlalu banyak tafsiran berkenaan ajaran yang terkandung dalam al-Qur’an dan as-Sunnah pada hari ini. Sesetengah darinya tidak menggambarkan keizzahan Islam itu sendiri. Tafsiran berdasarkan aqal semata-mata akan merosakkan keunikan agama ini. Hasilnya, terbitlah kumpulan-kumpulan seperti Sisters in Islam dan yang seangkatan dengannya yang hanya menambahkan perpecahan di kalangan ummah.

Dengan rasa tanggungjawab, saya menukilkan di sini kupasan agama dari para intelek Islam yang berjaya menyampaikan agama ini dalam bentuknya yang paling syumul. Ketokohan mereka diiktiraf di seluruh dunia. Walaupun masih terdapat khilaf ke atas pandangan mereka, pokoknya masih selari dengan kehendak agama.

Moga sumbangan mereka dalam agama akan dijadikan panduan sepanjang zaman. Wallahu a’lam.

“Al-Qur’an itu tidak akan difahami oleh mereka yang duduk-duduk (tidak ikut berjuang)” ~ as-Syahid Syed Qutb

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: