jump to navigation

Kuliyyah Dr. Abdul Karim Zaidan Siri 6 February 28, 2009

Posted by abulutfi in Kuliyyah Abdul Karim Zaidan.
1 comment so far

Buku: Islam & Dakwah

Bab: Sistem Sosial Islam

cth-muslimat

Kesan Akidah Islam sebagai Asas Sistem Sosial

1. Orang yang menerima akidah Islam sebagai asas kepada sistem sosial akan menganggap semua orang Islam sebagai saudara. Ini dinyatakan dalam surah Al-Hujurat, ayat ke-10. Menurut Dr. Abdul Karim, saudara seakidah ini mempunyai ikatan yang kuat, merentasi faktor geografi.

Namun, ini tidak bermakna orang bukan Islam disisihkan. Malah, mereka yang menerima asas ini akan dijamin keselamatannya dan tidak boleh dizalimi sesuka hati. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud, sesiapa yang menzalimi orang kafir yang telah membuat perjanjian (mu’ahid) dengan orang Islam atau mengambil hak mereka secara tidak adil, maka baginda bersaksi sebagai musuhnya di akhirat kelak.

2. Ia juga berupaya mengikis ketaksuban perkauman iaitu saling membantu semata-mata kerana mereka daripada satu bangsa walaupun bantuan tersebut untuk tujuan yang salah. Ketaksuban terhadap kaum atau bangsa ini dilarang oleh Rasulullah s.a.w. sebagaimana sabdanya yang bermaksud bukan daripada kalangan orang Mukmin mereka yang mengajak, berjuang dan mati kerana asabiyah (perkauman).

3. Apabila fahaman asabiyah ini telah terhakis, maka manusia akan beralih kepada ukuran ketaqwaan. Ini disebabkan tidak ada lagi kemuliaan yang disandarkan kepada kemuliaan keturunan atau kebangsan.

Advertisements