jump to navigation

Kuliyyah Muhammad Qutb Siri 6 October 16, 2008

Posted by abulutfi in Kuliyyah Muhammad Qutb.
add a comment

Bab: Islam dan Perhambaan (sambungan)

Langkah-langkah Islam dalam menangani masalah perhambaan:

1. Islam mewajibkan tuan empunya hamba memberi layanan yang baik kepada hamba mereka bagi tujuan memulihkan harga diri mereka. Dengan yang demikian, apabila hamba tersebut dibebaskan atau menebus diri, ia mampu menjadi seorang yang berjiwa merdeka.

2. Rasulullah s.a.w. bertindak mempersaudarakan para hamba yang dibebaskan dengan pemimpin-pemimpin kaum Arab melalui ikatan perkahwinan. Tindakan ini bagi melenyapkan persepsi bahawa bekas hamba tadi tidak setaraf dengan orang yang merdeka. Contohnya, sepupu Nabi, Zainab binti Jahsy dinikahkan dengan Zaid, bekas hamba baginda.

3. Baginda juga pernah melantik bekas hambanya bagi mengetuai angkata tentera yang di dalamnya terdiri dari kalangan pembesar-pembesar Arab.

Perhambaan Melalui Peperangan

Walaupun Islam telah menghapuskan pelbagai bentuk perhambaan, namun terdapat satu lagi bentuk perhambaan yang terpaksa diteruskan iaitu perhambaan melalui peperangan.

Adat memperhambakan seseorang apabila ditawan dalam suatu peperangan telah menunjang dalam masyarakat ketka itu, baik bangsa Arab, Parsi, Rom atau lain-lain. Apabila Islam telah bertapak di tanah Arab, tawanan-tawanan perang oleh Rom, Parsi dan lain-lain masih dijadikan hamba abdi. Mereka dilayan dengan layanan yang menyedihkan.

Wanita dijadikan alat memuaskan nafsu oleh sesiapa sahaja. Lelaki disiksa sekejam-kejamnya. Kanak-kanak membesar dalam suasana kehambaan yang amat hina. Sebelum kedatangan Islan, tiada undang-undang perang yang mengharamkan pencabulan kehormatan, pembunuhan wanita, kanak-kanak dan orang tua serta pemusnahan bandar.

Oleh kerana peprangan ketika itu bukan bertujuan untuk mempertahankan satu aqidah yang suci atau menegakkan satu matlamat yang luhur, maka layanan terhadap tawanan perang juga tidak diambil berat. Ini berbeza dengan Islam yang menitik beratkan unsur-unsur kemanusiaan sebagaimana dalam ayat 190 dan 256 surah al-Baqarah.

Apabila umat Islam dibenarkan berperang, ia membawa satu budaya baru iaitu:

1. Tentera Islam tidak dibenarkan membunuh wanita, kanak-kanak dan orang tua serta mereka yang tidak bersenjata.

2. Tentera Islam tidak dibenarkan memusnahkan Bandar, tumbuh-tumbuhan serta melakukan pencabulan bagi memuaskan hawa nafsu.

3. Tidak dibenarkan bertindak ganas dan mengaibkan musuh seperti memotong-motong anggota badan musuh yang telah tewas.

Akhlak dalam peperangan ini telah ditunjukkan dalam Perang Salib. Walaupun musuh-musuh Islam melakukan pencabulan kehormatan dan mencerobohi masjid bagi membunuh orang awam yang berlindung di dalamnya, tentera Islam tetap melayan musuh-musuhnya dengan baik setelah Islam memenangi perang tersebut. Tentera Islam tidak membalas kelakuan musuh walaupun boleh berbuat demikian.

Bahkan, Islam menggunakan tawanan perang sebagai jalan untuk memastikan orang-orang Islam yang ditawan musuh tidak diseksa dan diperlakukan dengan layanan yang buruk. Suatu tindakan yang dianggap darurat.

Sebagai teladan kepada manusia keseluruhannya, Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkan agar tawanan tentera Islam diberi layanan yang baik. Wanita-wanita yang ditawan hanya boleh ditiduri oleh empunya tuannya. Mereka boleh dibebaskan diri atau dibebaskan selepas melahirkan anak tuan mereka.

Advertisements