jump to navigation

Makna Kemerdekaan August 29, 2008

Posted by abulutfi in Bimbingan.
add a comment

Kemerdekaan ialah membebaskan jiwa dan fikiran daripada jahiliyah.

~Abul ‘Ala Al-Maududi

Advertisements