jump to navigation

Kuliyyah Dr. Abdul Karim Zaidan Siri 5 July 28, 2008

Posted by abulutfi in Kuliyyah Abdul Karim Zaidan.
trackback

Buku: Islam & Dakwah

Bab: Sistem Sosial Dalam Islam

Asas Sistem Sosial Islam

Ibnu Khaldun di dalam buku al-Muqaddimah menyatakan hakikat bahawa kehidupan bermasyarakat adalah salah satu keperluan asas manusia. Oleh kerana kewujudan masyarakat adalah suatu yang tidak dapat dielakkan, maka sistem kemasyarakatan juga menjadi satu keperluan. Sistem bermasyarakat adalah penting kerana tanpanya ketidakstabilan boleh berlaku akibat kebebasan yang tiada batasan.

Islam sebagai agama yang unggul dan syumul telah menyediakan sistem bagi menjamin keamanan di dalam masyarakat. Asas kepada sistem kemasyarakatan dalam Islam adalah aqidah Islam. Akidah memandu manusia dengan memberi kesedaran di mana kedudukannya di dunia ini, hubungan hidupnya dengan alam dan matlamat ia dijadikan Allah s.w.t.

Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, akidah inilah yang memimpin fikiran dan tingkah laku manusia. Dengan berpegang kepada aqidah Islam sebagai asas dalam sistem masyarakat bermakna manusia akan memikul tanggungjawab menjamin kestabilan masyarakat tanpa mengira bangsa, bahasa, keturunan mahupun pangkat. Berbeza daripada sistem kemasyarakatan Rom, Yunani, Parsi atau Atab yang meletakkan asas bangsa, puak atau keturunan sebagai asasnya. Asas selain aidah Islam mendorong berlakunya kezaliman, dan penindasan sesama manusia.

Asas sistem kemasyarakatan yang berlandaskan kebangsaan atau nasionalisma tidak sesuai kerana konsep tersebut amat sempit dan tidak mampu dimiliki oleh semua manusia. Allah s.w.t. telah menjadikan manusia ini berbangsa-bangsa, namun Islam sebagai agama mampu dianuti oleh sesiapa sahaja. Oleh kerana tiada paksaan beragama dalam Islam sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam surah Al Baqarah ayat 256, orang bukan Islam juga mampu menjadi sebahagian daripada masyarakat ini dengan syarat mereka mengisytiharkan kesetiaan serta tunduk kepada sistem ini.

Melalui perjanjian kesetiaan ini, orang bukan Islam juga berhak menikmati kesejahteraan hidup dalam masyarakat ini di samping nyawa, harta dan maruahnya terpelihara. Ahli perundangan Islam mengiktiraf kaedah “hak mereka adalah seperti hak kita, tanggungjawab mereka adalah seperti tanggungjawab kita.” Sejarah telah membuktikan bahawa orang bukan Islam dapat hidup dengan aman di bawah sistem sosial Islam sejak zaman Rasulullah s.a.w. tanpa penindasan.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: