jump to navigation

Kuliyyah Muhammad Qutb Siri 4 March 12, 2007

Posted by abulutfi in Kuliyyah Muhammad Qutb.
add a comment

Bab : Islam dan Perhambaan

Apabila Islam datang ke dalam masyarakat jahiliyyah, ia telah memberi amaran tegas kepada tuan punya hamba, “Sesiapa yang membunuh hambanya akan dibunuh balas; sesiapa yang mencederakan hambanya akan dicedera balas.” Jelas di sini Islam menyamaratakan status manusia, sama ada dari kalangan atasan, hamba sahaya, bangsa atau kaum, semuanya sama di sisi Islam.

Islam menyatakan bahawa hubungan antara tuan dan hambanya bukan bertujuan untuk menindas, menghina atau mengeksploitasi, sebaliknya ia bersifat persaudaraan dan kasih sayang. Sabda Nabi S.A.W., “Hamba abdi kamu adalah saudara kamu, sesiapa yang memiliki saudaranya maka hendaklah ia memberinya makanan yang sama dengan makanan yang dimakan olehnya dan memberi pakaian yang sama dengan pakaian yang dipakai olehnya dan janganlah kamu bebankan mereka dengan kerja yang diluar kesanggupan mereka dan jika kamu menyuruh mereka melakukan kerja-kerja yang berat maka hendaklah kamu membantu mereka” (Riwayah al-Bukhari).

Kehebatan cara Islam menangani permasalahan hamba sahaya turut mendapat sanjungan pejuang-pejuang salib Eropah. Pejuang-pejuang ini menyatakan bahawa layanan terhadap hamba abdi di zaman permulaan Islam tidak pernah berlaku di tempat-tempat lain sebelum ini di mana hamba yang telah mendapat kemerdekaan enggan berpisah dengan tuan mereka kerana telah menganggap diri mereka sebagai sebahagian daripada anggota keluarga tuan mereka. Rasulullah S.A.W. sendiri melarang tuan punya hamba mengungkit-ungkit status hamba mereka, malah menyuruh tuan punya hamba berkata-kata dengan rasa kasih-sayang.

Pembebasan hamba di zaman permulaan Islam berlaku dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pembebasan dari aspek rohaniah sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Tahap kedua pula adalah tahap pembebasan secara fizikal. Dalam tahap iniĀ  pembebasan dilakukan melalui dua cara. Pertama, tuan punya hamba membebaskan secara sukarela. Kedua, hamba abdi diberi hak untuk menebus diri. Pihak Baitulmal juga memainkan peranan membeli hamba-hamba abdi dan membebaskan mereka kembali.

Selain itu, pembebasan hamba abdi dijadikan syarat untuk menebus dosa-dosa. Firman Allah S.W.T., “Siapa yang membunuh seorang Islam yang lain tanpa sengaja, maka hendaklah ia membebaskan seorang hamba dan membayar sejumlah wang sagu hati kepada keluarganya.”

Hamba abdi boleh menebus diri mereka dengan membayar sejumlah wang tebusan dan tuan punya hamba wajib memberi kebebasan kepada hamba mereka yang telah selesai membayar wang tebusan diri. Walaupun peraturan sebegini juga turut diamalkan di Eropah tujuh abab kemudian, namun tiada undang-undang yang mewajibkan tuan punya hamba membebaskan hamba mereka setelah dibayar wang tebusan tersebut. Maka tiada jaminan hamba abdi di Eropah dapat membebaskan diri secara mutlak.

Advertisements